ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Batxillerat

Les activitats extraescolars complementen l’educació dels nostres alumnes de Batxillerat, ja que contribueixen a potenciar diferents habilitats, fomentar els hàbits i valors, i millorar el treball individual i en petit grup.

Aquest curs, l’oferta formativa es centra en l’aprenentatge d’idiomes, degut a la bona acollida que han tingut aquestes activitats i a l’aportació de tot el col·lectiu escolar en seguir potenciant les activitats extracurriculars de l’escola.

Us animem que participeu!

PREPARACIÓ AL FIRST

L’anglès s’ha convertit en una exigència imprescindible. Poder certificar el nivell assolit en anglès és un requisit que demanen les empreses per poder accedir al món laboral i les universitats per assolir el títol universitari.

Per això, Centre d’Estudis Roca ofereix un curs de preparació al Cambridge First Certificate (nivell B1 i B2 segons el marc comú europeu de referència ) , sent Cambridge l’entitat de certificació més reconeguda i de més qualitat en el mercat actual.

Objectius del curs

El curs de preparació per al Cambridge First Certificate in English té com a objectiu proporcionar a l’alumne les competències necessàries per a superar amb èxit les 5 parts d’examen: Reading, Writing, Use of English, Listening i Speaking.

Continguts del curs

Reading: exercicis de compressió de lectura de nivell B1 i B2.

Writing: exercicis de redacció de textos de diferents estils: històries curtes, cartes, articles, informes..

Use of English: exercicis de gramàtica i vocabulari.

Listening: pràctiques de comprensió amb material divers: programes de ràdio o televisió, entrevistes, monòlegs …

Speaking: pràctiques d’interacció amb els altres alumnes i amb el professor.

Metodologia

S’utilitzarà un llibre de curs com a base . Els professors faran servir una metodologia interactiva i dinàmica. El primer dia es farà una prova de nivell . Aquesta prova donarà la informació necessària al professor per determinar si estan preparats per presentar-se al FIRST.

Horari

Opció A

El curs tindrà una durada de 2 hores/setmanals, dimarts de 15:15 a 17:15h i s’impartirà entre el 4 d’octubre del 2016 i el 29 de març de 2017. (Orientat pels alumnes que es presentaran a l’examen a finals de febrer o març)

Opció B

El curs tindrà una durada de 2 hores/setmanals, dimecres de 15:15h a 17:15h o de 17:15 a 19:15 ( l’horari dependrà del total d’alumnes inscrits) i s’impartirà entre el 5 d’octubre del 2016 i el 14 de juny de 2017. (Orientat pels alumnes que es presentaran a l’examen a principis de juny)

L’examen es farà al mateix Centre d’Estudis Roca ( si són un mínim de 10 alumnes ) amb la col·laboració de l’empresa Exams Catalunya (Cambridge English Exams Centre ES439).

ALEMANY

Centre d’Estudis Roca aposta des de 1r d’ESO per l’alemany com a quarta llengua amb el català, el castellà i l’anglès per tal d’ampliar els coneixements lingüístics dels nostres alumnes i que pugui facilitar la seva inserció laboral o l’experiència laboral en un altre país.

Aquesta activitat extraescolar està pensada especialment per a tots aquells alumnes que han realitzat l’optativa d’alemany durant l’ESO i volen continuar estudiant aquesta llengua.

L’alemany, la llengua materna més parlada a la Unió Europea, amb uns 103,5 milions de parlants natius, ha guanyat els últims anys gran espai en l’aposta educativa. És llengua oficial a Alemanya, Àustria i Liechtenstein, cooficial a Suïssa i Luxemburg, i a escala regional també és cooficial en zones de Bèlgica i Itàlia (Alto Adige).

La raó de més pes per estudiar la llengua alemanya és l’estabilitat econòmica dels països de parla alemanya com Alemanya, Àustria i Suïssa, que ofereixen interessants opcions d’ estada per estudiar, treballar i fer pràctiques.

A més, Alemanya és un dels països més escollits per a realitzar una experiència Erasmus pels alumnes de la Universitat. Molts catalans escullen la regió europea que parla alemany per a buscar la seva primera oportunitat laboral.

Segons el servei estadístic alemany, durant el 2015 la població espanyola a Alemanya va créixer en 9.000 persones fins a les 156.000

Amb aquesta extraescolar, els nostres alumnes assoliran un nivell que els permetrà defensar-se de forma oral i escrita en qualsevol experiència en un país com Alemanya, Àustria o Suïssa.