ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Batxillerat

Les activitats extraescolars complementen l’educació dels nostres alumnes de Batxillerat, ja que contribueixen a potenciar diferents habilitats, fomentar els hàbits i valors, i millorar el treball individual i en petit grup.

Aquest curs, l’oferta formativa es centra en l’aprenentatge d’idiomes, degut a la bona acollida que han tingut aquestes activitats i a l’aportació de tot el col·lectiu escolar en seguir potenciant les activitats extracurriculars de l’escola.

Us animem que participeu!

PREPARACIÓ AL FIRST

L’anglès s’ha convertit en una exigència imprescindible. Poder certificar el nivell assolit en anglès és un requisit que demanen les empreses per poder accedir al món laboral i les universitats per assolir el títol universitari.

Per això, Centre d’Estudis Roca ofereix un curs de preparació al Cambridge First Certificate (nivell B1 i B2 segons el marc comú europeu de referència ) , sent Cambridge l’entitat de certificació més reconeguda i de més qualitat en el mercat actual.

L’anglès s’ha convertit en una exigència imprescindible. Poder certificar el nivell assolit en anglès és un requisit que demanen les empreses per poder accedir al món laboral i les universitats per assolir el títol universitari.

Per això, Centre d’Estudis Roca ofereix un curs de preparació al Cambridge First Certificate (nivell B1 i B2 segons el marc comú europeu de referència ) , sent Cambridge l’entitat de certificació més reconeguda i de més qualitat en el mercat actual.

Objectius del curs

El curs de preparació per al Cambridge First Certificate in English té com a objectiu proporcionar a l’alumne les competències necessàries per a superar amb èxit les 5 parts d’examen: Reading, Writing, Use of English, Listening i Speaking.

Continguts del curs

Reading: exercicis de compressió de lectura de nivell B1 i B2.

Writing: exercicis de redacció de textos de diferents estils: històries curtes, cartes, articles, informes..

Use of English: exercicis de gramàtica i vocabulari.

Listening: pràctiques de comprensió amb material divers: programes de ràdio o televisió, entrevistes, monòlegs …

Speaking: pràctiques d’interacció amb els altres alumnes i amb el professor.

Metodologia

S’utilitzarà un llibre de curs com a base. Els professors faran servir una metodologia interactiva i dinàmica. El primer dia es farà una prova de nivell. Aquesta prova donarà la informació necessària al professor per determinar si estan preparats per presentar-se al FIRST.