Un equip amb vocació i il·lusió per ensenyar i aprendre amb i dels seus alumnes, que prioritza el benestar de l'alumne i l'excel·lència educativa en tots els àmbits. Professionals en constant formació i amb una gran qualitat humana.

Ingrid Pifarré

Directora Pedagògica
i.pifarre@ceroca.cat

Xavier Muñoz

Cap d’Estudis CCFF
x.munoz@ceroca.cat

Yolanda Jover

Cap d’Estudis Batxillerat
y.jover@ceroca.cat

Carlos Heras

Cap d’Estudis ESO
c.heras@ceroca.cat

Irene Nicolau

Cap Departament Adm. i Gestió, i Comerç i Màrqueting CCFF 
i.nicolau@ceroca.cat

Laura Domínguez

Cap Departament Informàtica i Comunicacions CCFF 
l.dominguez@ceroca.cat

Elena Alonso

Cap Departament Informàtica i Comunicacions CCFF 
e.alonso@ceroca.cat

Raquel Martín

Cap Departament Sanitat CCFF 
r.martin@ceroca.cat

Francesco Camasta

Cap Departament Sanitat CCFF 
f.camasta@ceroca.cat

Carmen Montilla

Cap Departament Serveis Socioculturals i a la Comunitat CCFF 
c.montilla@ceroca.cat

Rosa Rivera

Cap Departament Serveis Socioculturals i a la Comunitat CCFF 
r.rivera@ceroca.cat

Santi Linares

Cap Departament Transport i Manteniment de Vehicles CCFF 
s.linares@ceroca.cat

Silvia Fuentes

Cap Departament Humanitats i Emprenedoria Batxillerat 
s.fuentes@ceroca.cat

Tamar Rocamora

Cap Departament Ciències, Tecnologia i Informàtica Batxillerat
t.rocamora@ceroca.cat

Lucía Delgado

Cap Departament Llengües i Literatura Batxillerat 
l.delgado@ceroca.cat

Elisabet López

Cap Departament Llengües Estrangeres Batxillerat 
e.lopez2@ceroca.cat

Maria Pérez

Responsable Departament Atenció a la Diversitat
m.perez@ceroca.cat

Raúl Romero

Responsable Departament Activitats i Serveis
r.romero@ceroca.cat

Jesús Fonseca

Responsable Departament Manteniment Informàtic
j.fonseca@ceroca.cat

Ana Zambrana

Responsable Departament Administració
administracio@ceroca.cat

Mila Rodríguez

Secretaria
secretaria@ceroca.cat

Vanesa Molina

Secretaria
secretaria@ceroca.cat

Isabel Pérez

Secretaria
secretaria@ceroca.cat