ACTIVITATS ESTRAESCOLARS

Com cada any, posem en marxa les activitats extraescolars de Centre d’Estudis Roca.

Aquestes activitats complementen l’educació dels i les nostres alumnes, ja que contribueixen a potenciar diferents habilitats, fomentar hàbits saludables i valors, i millorar el treball individual i en petit grup.

Les activitats extraescolars començaran el dia 3 d’octubre del 2023 i acabaran el dia 20 de juny de 2023.

Us animem a que hi participeu!

FUTBOL

Consisteix en una activitat sana i divertida on l’alumne desenvolupa un comportament cooperatiu tant dins com fora del camp de joc, fomentant el respecte pels altres companys al marge d’adquirir un major domini tècnic i tàctic del joc.

Es familiaritzen amb la pilota a partir d’exercicis de control, conducció i colpeig, passada i recepció de la pilota, profunditat i desmarcatges, posicionament defensiu i ofensiu i, per descomptat, la preparació estratègica. Activitat sense competició.

Dimarts de 13.15 a 14.15 h
Instal·lacions: Pistes del Sagrerenc
Els alumnes romandran a la Secretaria de l’escola fins que els reculli el monitor que els acompanyarà a les pistes

TENNIS

La finalitat d’aquesta activitat és la pràctica d’exercicis de familiarització amb els elements que intervenen en el tennis. Fem exercicis per dominar la pilota i la raqueta i alhora treballem diferents cops del joc: dreta, revés, joc de xarxa i servei. Mitjançant el joc individual i per equips practiquem les regles bàsiques d’aquest esport.

DiMECRES de 17 a 18 h
Instal·lacions: Club de Tennis Meridiana
Els alumnes romandran a la secretaria de l’escola fins que els reculli el monitor que els acompanyarà al club.

PÀDEL

Nova activitat que oferim als alumnes de l’etapa de l’ESO per ampliar l’oferta d’activitats esportives de l’escola. Animem als alumnes a introduir-se en un esport de raqueta en què es practica la coordinació i en poques sessions es pot arribar a tenir les nocions bàsiques per poder competir.

Dimecres de 18 a 19 h
Instal·lacions: Club de Tennis Meridiana
Els alumnes romandran a la secretaria de l’escola fins que els reculli el monitor que els acompanyarà al club.

ANGLÈS

L’anglès s’ha convertit en una exigència imprescindible.Poder certificar el nivell B2 en anglès, és un requisit que demanen les empreses per poder accedir al món laboral i les universitats per assolir el títol universitari.

Per això, Centre d’Estudis Roca ofereix l’activitat extraescolar d’anglès per a la millora del nivell de l’idioma i per preparar-se pel certificat PET o FIRST (prèvia prova de nivell), essent Cambridge l’entitat de certificació més reconeguda i de més qualitat en el mercat actual. El centre d’estudis Roca pot realitzar  en el propi centre les proves per accedir a cada una de les titulacions amb un mínim d’alumnes.

Dilluns i dimecres de 17 a 18 h

URBAN DANCE

L’urban dance és una forma d’expressar i alliberar els sentiments i estats d’ànim a través de la música i l’utilització de l’espai. Desenvolupa la coordinació, la lateralitat i el ritme. La metodologia aplicada els permet una àmplia gamma d’experiències i incremena la seva autoestima i les seves habilitats motrius. A més, els alumnes participaran a competicions de ball el que estimularà encara més la seva motivació.

Dijous de 18.15 a 19.15 h

PIANO

La fi d’aquesta activitat Extraescolar és desenvolupar en els alumnes la sensibilitat i la intel·ligència a través d’un coneixement bàsic del instrument i la interpretació musical.

Alguns dels objectius que es persegueixen en aquest taller són adoptar una correcta posició corporal que permeti la col·locació de l’instrument i que afavoreixi el seu maneig, conèixer i desenvolupar les funcions motrius que intervenen en l’execució, conèixer les possibilitats sonores del instrument i les seves característiques, iniciar la comprensió del llenguatge musical per a la seva interpretació, adquirir nocions sobre afinació, conèixer i ser capaços d’interpretar un repertori adequat a cada nivell.

Dimarts de 13 a 13.45 h

GUITARRA

A través d’aquesta activitat els alumnes podran adquirir habilitats en el maneig d’aquest instrument, així com i nocions de solfeig.

Es tracta de classes reduïdes per tal que el professor pugui treballar de forma molt individualitzada i personalitzada amb cadascun dels alumnes, de manera que cada un d’ells, en funció dels seu ritme d’aprenentatge, evolucioni el màxim al llarg del curs en quant al coneixement de tocar aquest instrument.

Dimecres de 13 a 14 h

ROBÒTICA

Activitat tecnològica amb la qual els infants utilitzen un recurs tecnològic basat en el material de “LEGO robòtic”.

Poden desenvolupar capacitats creatives, habilitats socials, autonomía, iniciativa, responsabilitat, creativitat, treball en equip, autoestima i interès per la investigació i la recerca.

Incentiva també la possible participació a la “Lego League”, concurs internacional de robòtica per estudiants de l’ESO i batxillerat.

Divendres de 13 a 14 h

REFORÇ i DEURES

L’objectiu d’aquesta activitat és oferir a les famílies un espai amb un professor de l’escola per poder reforçar els coneixements adquirits.

Durant aquestes hores els alumnes podran fer els deures i estudiar pels exàmens amb l’ajuda d’un professor.

Les classes amb un nombre reduït d’alumnes per tal que el professor pugui oferir el màxim suport a cadascun d’ells.

Dimecres de 17 a 18 h

NORMATIVA

  • Les activitats extraescolars començaran el dia 4 d’octubre del 2022 i acabaran el dia 23 de juny del 2023.
  • No hi haurà activitats els dies festius segons el calendari escolar.
  • Durant les convivències i l’esquiada es faran les activitats segons criteri de l’escola en relació els alumnes que restin a l’escola.
  • El pagament de les activitats és mensual però hi ha un compromís trimestral de les famílies per tal de no afectar el desenvolupament normal de l’activitat.
  • Si l’alumne es vol donar de baixa de l’activitat, cal enviar un mail a secretaria informant del canvi abans del 18 de desembre (1r trimestre) i 31 de març (2n trimestre).
  • Si l’alumne s’inscriu a meitat de mes, es cobrarà el mes sencer.
  • En cas de malaltia del professor de l’activitat, no es recupera la classe. L’alumne romandrà a l’escola fins a l’hora que acabi l’activitat.
  • En cas de pluja les activitats al patí no es poden recuperar i es faran activitats alternatives relacionades amb l’activitat en un espai diferent.
  • Amb la signatura de la butlleta d’inscripció entenem l’acceptació de la normativa.
  • Durant aquest curs l’escola estarà preparada per seguir oferint la major part de les activitats en format on line en cas de confinament.