Formulari adreçat a famílies i tutors d’alumnes per consultar qüestions relacionades amb la Secretaria, les activitats extraescolars, el menjador, les beques de la Fundació Educare Instruendo i el protocol COVID-19 que aplica el Grup Escolar Roca.