Com ja s’ha estat informant els darrers dies, ateses les circumstàncies excepcionals que estem vivint, la preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà per al proper curs 2020-2021 es durà a terme de forma telemàtica del 2 al 8 de juny (i presencialment amb cita prèvia).

Calendari

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es podrà presentar de dues maneres:

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

REQUEREIX:

 • Identificació idCAT Mòbil (descarrega’l aquí), DNI electrònic o altres certificats digitals (del tutor legal si l’alumne/a és menor d’edat),
 • Número d’identificació de l’alumne IDALU o RALC (alumne/a escolaritzat/da a Catalunya des del 2015-2016). Podeu sol·licitar aquí el vostre número IDALU O RALC. En el cas que sigueu menors d’edat ho ha de fer el vostre pare, mare o tutor legal i han de disposar de l’idcat mòbil per sol·licitar-lo. Més informació aquí sobre com obtenir el número RALC o IDALU de l’alumne/a.

Formulari de preinscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1
(Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, “ Sol·licitud electrònica”, “Vés-hi” – disponible a partir del primer dia de preinscripció)

DOCUMENTACIÓ:  No cal presentar cap document al centre.

(En casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, caldrà enviar la documentació acreditativa en el centre demanat en primera opció, en el nostre cas, preinscripcio@ceroca.cat. A l’assumpte del correu cal que indiqueu el nom i cognoms de l’alumne i el curs).

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Per a aquelles famílies que no puguin fer la preinscripció electrònica:

 • Alumnes que no disposin d’un sistema d’identificació electrònica.
 • Alumnes de fora de Catalunya.
 • Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016.

Formulari de preinscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1
(Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, “ Suport informàtic”, “Vés-hi” – disponible a partir del primer dia de preinscripció).

Documentació

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, s’ha d’enviar dins del termini establert el resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (en el nostre cas, preinscripcio@ceroca.cat. A l’assumpte del correu cal que indiqueu el nom i cognoms de l’alumne i el curs).

Documentació identificativa

a. Alumne/a major d’edat:

  • Còpia DNI, NIE, Targeta de residència, Passaport
  • Còpia TSI (Targeta Sanitària Individual)

b. Alumne/a menor d’edat:

  • Còpia DNI, NIE, Targeta de residència, Passaport
  • Còpia TSI (Targeta Sanitària Individual)
  • Còpia DNI/NIE/ Targeta de residència del Pare/Mare o tutor/a
  • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació


Documentació a efectes de baremació

  • Còpia del certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO, si encara s’està cursant, el certificat nota mitja de 1,2,3 ESO
  • Alumnes que al·leguin estudis estrangers homologats fora de Catalunya o amb homologació a Catalunya i anterior a l’any 2016, han de presentar Còpia de la resolució oficial d’homologació i de la qualificació mitjana numèrica.
  • Per 2n curs de Cicle Formatiu de Grau Mitjà: últim butlletí de notes.

Al formulari de preinscripció heu d’omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència indicant:

Centre:  08044326 Roca

Cicles Formatius:

 • 1601 Cures Auxiliars d’Infermeria
 • AG10  Gestió Administrativa
 • CM10 Activitats Comercials
 • IC10 Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 • TM10  Electromecànica de Vehicles Automòbils

Cal comprovar el resguard de presentació de la sol·licitud per si cal acreditar algun criteri o informació en paper i enviar-ho al centre demanat en primera opció.

Cal comprovar en la publicació de llistes amb el barem provisional si la qualificació recuperada és correcta o si no s´ha pogut recuperar. (Si les dades no són correctes o no s’han pogut recuperar cal enviar la documentació acreditativa al centre abans de finalitzar el període de reclamació).


Aquelles famílies que vulguin venir al centre per fer la preinscripció de forma presencial amb l’ajut de l’equip de secretaria de l’escola, caldrà que demanin CITA PRÈVIA a través de l’enllaç que hi ha a continuació.

Des de l’enllaç “Preinscripció presencial”, podeu reservar data i hora per realitzar la gestió presencialment.