Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa

Free
IMG_8816

Dades Principals

Titulació: Tècnic/a Superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa
Família Professional: Informàtica i Comunicacions
Durada: 2.000 hores en dos anys acadèmics
Hores lectives: 1.683h
Hores de pràctiques: 317h

Sol·licita informació

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu!

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Objectius | Competències | Sortides Professionals

 • Analitzar l’estructura del programari de base, comparant les característiques i prestacions de sistemes lliures i propietaris, per administrar sistemes operatius de servidor.
 • Instal·lar i configurar el programari de base, seguint documentació tècnica i especificacions donades, per administrar sistemes operatius de servidor.
 • Instal·lar i configurar programari de missatgeria i transferència de fitxers, entre d’altres, relacionant-los amb la seva aplicació i seguint documentació i especificacions donades, per administrar serveis de xarxa.
 • Instal·lar i configurar programari de gestió, seguint especificacions i analitzant entorns d’aplicació, per administrar aplicacions.
 • Instal·lar i administrar programari de gestió, relacionant-lo amb la seva explotació, per implantar i gestionar bases de dades.
 • Configurar dispositius maquinari, analitzant les seves característiques funcionals, per optimitzar el rendiment del sistema.
 • Configurar maquinari de xarxa, analitzant les seves característiques funcionals i relacionant-lo amb el seu camp d’aplicació, per integrar equips de comunicacions.
 • Analitzar tecnologies d’interconnexió, descrivint les seves característiques i possibilitats d’aplicació, per configurar l’estructura de la xarxa telemàtica i avaluar el seu rendiment.
 • Elaborar esquemes de xarxes telemàtiques utilitzant programari especific per configurar l’estructura de la xarxa telemàtica.
 • Seleccionar sistemes de protecció i recuperació, analitzant les seves característiques funcionals, per posar en marxa solucions d’alta disponibilitat.
 • Identificar condicions d’equips i instal·lacions, interpretant plans de seguretat i especificacions de fabricant, per supervisar la seguretat física.
 • Aplicar tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant-les i avaluant-les per assegurar el sistema.
 • Aplicar tècniques de protecció contra pèrdues d’informació, analitzant plans de seguretat i necessitats d’ús per assegurar les dades.
 • Assignar els accessos i recursos del sistema, aplicant les especificacions de l’explotació, per administrar usuaris
 • Aplicar tècniques de monitoratge interpretant els resultats i relacionant-los amb les mesures correctores per diagnosticar i corregir les disfuncions.
 • Establir la planificació de tasques, analitzant activitats i càrregues de treball del sistema per gestionar el manteniment.
 • Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals en la seva activitat, analitzant les seves implicacions en l’àmbit de treball, per resoldre problemes i mantenir una cultura d’actualització i innovació.
 • Identificar formes d’intervenció en situacions col·lectives, analitzant el procés de presa de decisions i efectuant consultes per liderar les mateixes.
 • Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i la seva relació amb el món laboral, analitzant les ofertes i demandes del mercat per gestionar la seva carrera professional.
 • Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.
 • Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
 • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.
 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, entre d’altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat.
 • Administrar aplicacions instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per respondre a les necessitats de l’organització.
 • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació.
 • Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius maquinari d’acord als requisits de funcionament.
 • Avaluar el rendiment dels dispositius maquinari identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.
 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.
 • Integrar equips de comunicacions a infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat.
 • Implementar solucions d’alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per protegir i recuperar el sistema davant de situacions imprevistes.
 • Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema.
 • Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat establertes per prevenir errors i atacs externs.
 • Administrar usuaris d’acord a les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.
 • Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per restablir la seva funcionalitat.
 • Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea (programant i verificant el seu compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.
 • Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l’autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient.
 • Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 • Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenint en conflictes personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de treball agradable i actuant a tota hora de forma sincera, respectuosa i tolerant.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i responsable.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

Àmbit professional i de treball

Aquesta figura desenvoluparà el seu treball en:

Empreses establertes en diferents sectors de l’activitat econòmica, en el departament d’informàtica o de processament de dades, departament tècnic.

Empreses de serveis informàtics, en el sector de serveis a les empreses.

Àmbit funcional i tecnològic

Aquesta figura professional s’ubica fonamentalment en les funcions i subfuncions de servei tècnic: instal·lació, manteniment, explotació i suport a l’usuari.

Principals ocupacions i llocs de treball:

A títol d’exemple i especialment amb finalitat d’orientació professional, s’enumeren a continuació un conjunt d’ocupacions o llocs de treball que podrien ser desenvolupats adquirint la competència professional definida en el perfil del títol:

 • Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Cap d’explotació de sistemes informàtics en petites empreses.
 • Administrador de xarxes d’àrea local.
 • Tècnic en informació i assessorament en sistemes i aplicacions informàtiques.

Vols més informació d'aquest Cicle Formatiu de Grau Superior?

Descarrega el PDF amb les assignatures i característiques del curs

Sortides Professionals i Educatives

Què pots fer un cop superat el CFGS?

Les persones que superen un Cicle Formatiu de Grau Superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a:

Cicles de Grau Superior

Els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) ofereixen una formació sòlida i de qualitat per accedir amb èxit a l’entorn laboral.

Estudis Universitaris

Amb la nota obtinguda amb la realització del CFGS, els alumnes que ho desitgin poden accedir directament a la Universitat o pujar nota a les PAU.

Món laboral

L’objectiu és trobar un lloc de feina relacionat amb els estudis que has realitzat, potenciant el teu talent i capacitats.

Course Features

 • Lectures 2
 • Quizzes 0
 • Duration 50 hours
 • Skill level All levels
 • Language English
 • Students 0
 • Assessments Yes
Free