Activitats Extraescolars ESO

Les activitats extraescolars complementen l’educació dels nostres alumnes d’ESO, ja que contribueixen a potenciar diferents habilitats, fomentar els hàbits i valors, i millorar el treball individual i en petit grup.

Aquest curs, l’oferta formativa ha augmentat respecte a anys anteriors, això és degut a la bona acollida que han tingut aquestes activitats i a l’aportació de tot el col·lectiu escolar en seguir potenciant les activitats extracurriculars de l’escola.

Us animem que participeu!

URBAN DANCE

El Dance és una forma d’expressar i alliberar els sentiments i estats d’ànim a través de la música i la utilització de l’espai. Desenvolupa la coordinació, lateralitat i el ritme. La complexitat dels passos és variable i es planifica d’acord a l’edat i capacitat de l’alumne.

Els nens i adolescents poden desenvolupar millor la seva creativitat i el seu acte aprenentatge, la metodologia aplicada els permet una àmplia gamma d’experiències, el que contribueix a incrementar la seva autoestima i les seves habilitats motrius.

A més, els alumnes participaran a competicions de ball el que estimularà encara més la seva motivació.

Tipus de balls: Coreografies, Dance, Hip-hop, Funky,….

ANGLÈS

L’anglès s’ha convertit en una exigència imprescindible.Poder certificar el nivell B2 en anglès, és un requisit que demanen les empreses per poder accedir al món laboral i les universitats per assolir el títol universitari.

Per això, Centre d’Estudis Roca ofereix l’activitat extraescolar d’anglès per a la millora del nivell de l’idioma i per preparar-se pel certificat PET o FIRST (prèvia prova de nivell) , essent Cambridge l’entitat de certificació més reconeguda i de més qualitat en el mercat actual. El centre d’estudis Roca pot realitzar  en el propi centre les proves per accedir a cada una de les titulacions amb un mínim d’alumnes.

ALEMANY

L’alemany és el segon idioma més estudiat a Catalunya i des de fa anys el Centre d’Estudis Roca l’ha fet com a segona llengua estrangera. Aquesta activitat està dirigida als alumnes que vulguin reforçar i millorar els seus coneixements en aquest idioma.

Amb aquesta extraescolar, els nostres alumnes assoliran un nivell que els permetrà defensar-se de forma oral i escrita en qualsevol experiència en un país com Alemanya, Àustria o Suïssa.

ROBÒTICA

Activitat tecnològica amb la qual els infants utilitzen un recurs tecnològic basat en el material de “LEGO robòtic”.

Poden desenvolupar capacitats creatives, habilitats socials, autonomía, iniciativa, responsabilitat, creativitat, treball en equip, autoestima i interès per la investigació i la recerca.

Incentiva també la possible participació a la “Lego League”, concurs internacional de robòtica per estudiants de l’ESO i batxillerat.

FUTBOL

Consisteix en una activitat sana i divertida on l’alumne desenvolupa un comportament cooperatiu tant dins com fora del camp de joc, fomentant el respecte pels altres companys al marge d’adquirir un major domini tècnic i tàctic del joc.

Es familiaritzen amb la pilota a partir d’exercicis de control, conducció i colpeig, passada i recepció de la pilota, profunditat i desmarcatges, posicionament defensiu i ofensiu i, per descomptat, la preparació estratègica. Activitat sense competició.

TENNIS

Centre d’Estudis Roca ha arribat aquest curs a un acord amb el Club de Tennis Meridiana per poder oferir classes de tennis als alumnes.

L’objectiu principal és assimilar les conductes organitzatives així com acceptar les diferents regles del tennis, implicar-se en l’organització, tenir cura del material amb el qual es practica i el bon desenvolupament de les sessions de pràctica que s’estableixin, potenciar la cooperació i la socialització, estimular el treball i les habilitats motrius bàsiques, que són el suport on s’assentaran els posteriors aprenentatges i adquirir els coneixements de les tècniques bàsiques, creant així, els primers patrons de moviment específics del tennis.

PIANO

La fi d’aquesta activitat Extraescolar és desenvolupar en els alumnes la sensibilitat i la intel·ligència a través d’un coneixement bàsic del instrument i la interpretació musical.

Alguns dels objectius que es persegueixen en aquest taller són adoptar una correcta posició corporal que permeti la col·locació de l’instrument i que afavoreixi el seu maneig, conèixer i desenvolupar les funcions motrius que intervenen en l’execució, conèixer les possibilitats sonores del instrument i les seves característiques, iniciar la comprensió del llenguatge musical per a la seva interpretació, adquirir nocions sobre afinació, conèixer i ser capaços d’interpretar un repertori adequat a cada nivell.

GUITARRA

A través d’aquesta activitat els alumnes podran adquirir habilitats en el maneig d’aquest instrument, així com i nocions de solfeig.

Es tracta de classes reduïdes per tal que el professor pugui treballar de forma molt individualitzada i personalitzada amb cadascun dels alumnes, de manera que cada un d’ells, en funció dels seu ritme d’aprenentatge, evolucioni el màxim al llarg del curs en quant al coneixement de tocar aquest instrument.

REFORÇ i DEURES

L’objectiu d’aquesta activitat és oferir a les famílies un espai amb un professor de l’escola per poder reforçar els coneixements adquirits.

Durant aquestes hores els alumnes podran fer els deures i estudiar pels exàmens amb l’ajuda d’un professor.

Les classes amb un nombre reduït d’alumnes per tal que el professor pugui oferir el màxim suport a cadascun d’ells.